مودم ADSL
آمیتیس سامانه اسپادانا (آسانت) آمیتیس سامانه اسپادانا (آسانت)
صفحه اصلی كاتالوگ حساب کاربری شما سبدخرید

اطلاعات مورد نیاز پرداخت اینترنتی

پرداخت آنلاین ملت

 

اطلاعاتي که در سايت بانک از کاربر درخواست مي شود:

الف: شماره کارت:

   » عددي 16 رقمي که روي کارت درج شده است؛ اين عدد بصورت 4 عدد، 4 رقمي است که روي کارت درج شده است.


ب: رمز دوم يا رمز اينترنتي:

   » معمولا رمز اينترنتي(يا رمز دوم)، از طريق پايانه هاي خودپرداز بانک ها قابل تنظيم است.

   » کارت هايي که قابليت پرداخت روي اينترنت ندارند، معمولا پس از تنظيم(تغيير) رمز دوم از طريق پايانه هاي خودپرداز فعال مي شوند.

   » در کارت بانک هاي خصوصي معمولا رمز دوم همان رمز چهار رقمي کارت است.


ج: CVV2:

   » معمولا عددي 3 رقمي است که پشت کارت يا روي کارت درج شده است.

   » در کارت بانک صادرات، معمولا عددي 4 رقمي است که روي کارت و بالاي شماره کارت درج شده است.

   » در کارت بانک ملي، معمولا عددي 4 رقمي است که پشت کارت چاپ شده است.


د: تاريخ انقضا:

   » معمولا روي کارت درج شده است.

   » در برخي بانک ها پس از تغيير رمز دوم از طريق دستگاه خودپرداز، در رسيد چاپي که از دستگاه خارج مي شود، تاريخ انقضا نيز درج مي شود.

   » در کارت هايي که تاريخ صدور روي کارت درج شده، با افزودن 5 سال به سال صدور، سال انقضا بدست مي آيد. ماه انقضا همان ماه صدور مي باشد.

   » لازم به ذکر است که معمولا اين مورد اختياري است. در موارد نمايش خطا، تلاش براي پرداخت با خالي گذاشتن اين مورد مي تواند سودمند باشد.

   » اطلاعات ديگري بجز موارد فوق الذکر که ممکن است در سايت بانک خواسته شده باشد، اختياري خواهد بود و مي توانيد آن را خالي بگذاريد.


چند توصيه:

1- کاربران مي توانند از کارت آشنايان و بستگان براي پرداخت استفاده کنند و هيچ اصراري بر يکسان بودن نام کاربر و مالک کارت نيست.
2- امکان پرداخت با کارت هاي هديه وجود دارد. فقط قبل از خريد اين نوع کارت ها از فعال بودن کارت جهت پرداخت اينترنتي مطمئن شويد.

 

پرداخت آنلاین ملت

 

لطفا صبر كنيد...

برای تکمیل سفارش تکمیل سفارش را کلیک کنید